logo

MLR Entreprenad AB

MLR Entreprenad AB är ett auktoriserat rörinspektionsföretag med verksamhet i Norrbotten och norra Västerbotten, säte i Piteå och medlem i SSTT/STVF Sveriges TV-Inspektionsföretag. TV-INSPEKTION eller RÖRINSPEKTION är de vanligaste benämningarna på denna tjänst.

TV-inspektion & Fastighetsfilmning

Vi kan med vår utrustning utföra TV-inspektioner på ledningar i mark och fastigheter. Vi kan kontrollera nyinstallerade ledningar i samband med slutbesiktning, bestämma ledningarnas status inför reparationer, om eller tillbyggnad, få beslutsunderlag inför planering av underhållsinsatser och få reda på orsaken till driftsstopp.

Lednings utredningar

Vi kan utföra och leverera underlag för lednings utredningar. Där vi kan kontrollerar dimensioner, kondition och hur ledningarna är installerade/förlagda. Vi använder robotar/röråls kameror och färg för att avläsa hur ledningar är förlagda och sammankopplade samt använder vi sonder för att kunna mäta in position på ledningen.

Ledningssökning och Utsättning

Vi kan sätta ut ledningars läge för att bestämma skadors position eller ledningars dragning inför t.ex reparationer eller andra åtgärder.

Metoder

Vi använder inspelningsbara rörålskameror för inspektion av ledningar med dimensioner under 110mm. Kamerorna är utrustade med kraftig LED-belysning och i vissa fall gyro för att orientera bilden rätt. I ledningssystem från 110mm använder vi robotar som kan dokumentera längre sektioner. Robotarna är utrustade med kameror som har vridbara objektiv med stark belysning för att ge perfekt bild och skärpa. Vi kan även erbjuda profilmätning för att läsa av lutningar och svackor i ledningssystemet. Vid utsättning så använder vi sonder som både finns fast monterat på robot och på rörål beroende på vilken typ av ledning man jobbar i och mäter in den med ett instrument där man även kan se djupet på sonden.

Dokumentation

All dokumentation levereras både digitalt på CD/DVD och som lättläst utskrivet resultatprotokoll där kunden själv kan se alla ledningssträckor och eventuella avvikelser. All dokumentation är kompatibelt med kommuners VA-GIS system, databaser såsom Vabas, Cordab eller Va-banken.

 

125